Reproducible association with type 1 diabetes in the extended class I region of the major histocompatibility complex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Marte K Viken

A Blomhoff

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

HE Akselsen

F Pociot

J Nerup

I Kockum

A Cambon-Thomsen

Erik Thorsby

DE Undlien

Benedicte Lie

Genes and Immunity

Vol. 10 4 323-33

Ämneskategorier

Immunologi inom det medicinska området

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-06