Killer immunoglobulin-like receptor ligand HLA –Bw4 protects against multiple sclerosis.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Åslaug R Lorentzen

Tom H Karlsen

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

C Smestad

IL Mero

B Woldseth

JY Sun

David Senitzer

EG Celius

Erik Thorsby

A Spurkland

Benedicte Lie

Hanne F Harbo

Annals of Neurology

Vol. 65 6 658-666

Ämneskategorier

Medicinsk genetik

Mer information

Skapat

2017-10-06