Three microsatellites from the T1DGC MHC dataset show highly significant association with type 1 diabetes, independent of the HLA-DRB1, -DQA1 and -DQB1 genes.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Morten C Eike

Keith Humphreys

Tim Becker

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Benedicte A Lie

Diabetes Obesity and Metabolism

Vol. 11 Suppl 1 17-24

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-06