GENESTAT: An Information Portal for Design and Analysis of Genetic Association Studies.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Samuli Ripatti

Tim Becker

H Bickeböller

A Dominicus

C Fischer

Keith Humphreys

G Jonasdottir

Y Moreau

Marita Olsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

A Ploner

N Sheehan

K Van Steen

C van Duijn

Juni Palmgren

European Journal of Human Genetics

Vol. 17 533-6

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Sannolikhetsteori och statistik