Genetic variants of the HLA-A, HLA-B and AIF1 loci show independent associations with type 1 diabetes in Norwegian families.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Morten C Eike

Marita Olsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

DE Undlien

K Dahl-Jörgensen

G Joner

KS Rönningen

Erik Thorsby

Benedicte A Lie

Genes and Immunity

Vol. 10 2 141-50

Ämneskategorier

Immunologi inom det medicinska området

Mer information

Skapat

2017-10-06