Synthesis and use of positional scanning peptide libraries for determination of kinase substrate consensus sequences
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Jenny Veide Vilg

Göteborgs universitet

Thomas Ljungdahl

Göteborgs universitet

Markus J. Tamás

Göteborgs universitet

Morten Grötli

Göteborgs universitet

Functional Genomics Symposium: Chemical Biology – Molecules to Probe Life, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Organisk kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18