Rytmens estetik, rummet som dynamiskt tillstånd
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Lena Hopsch

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nordisk arkitekturforskning

3

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan humaniora