Principles of Rhythm. Temporal and Spatial Aspects
Kapitel i bok, 2009

temporality

Rhythm

Gabo

spatiality

Ferlinghetti

Författare

Eva Lilja

Göteborgs universitet

Lena Hopsch

Chalmers, Arkitektur

Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality

S. 361-76
978-91-976670-0-5 (ISBN)

Ämneskategorier

HUMANIORA

ISBN

978-91-976670-0-5

Mer information

Skapat

2017-10-08