Rummet som rörelse och riktning
Paper i proceeding, 2005

Författare

Lena Hopsch

Chalmers, Arkitektur

Kunstens rytmer i tid og rom, studier framlagda vid nionde nordiska metrikkonferensen.. Ed. Sissel Furuseth, Tapir forlag, Trondheim

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Konstvetenskap

Litteraturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07