Rytmens element
Kapitel i bok, 2008

Författare

Lena Hopsch

Chalmers, Arkitektur

Dikten som mötesplats – Festskrift till Eva Lilja. Ed. Sissel Furuseth och Lisbeth Stenberg.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Konstvetenskap

Litteraturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13