Rapport från rytmsymposiet, Ågrenska villan, Göteborgs universitet, 22-23 augusti 2006
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Lena Hopsch

Chalmers, Arkitektur

Eva Lilja

Göteborgs universitet

Rudolf Rydstedt

Birgitte Stougaard Pedersen

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Litteraturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08