Time and Frequency Transfer in an Asynchronous TCP/IP over SDH-network Utilizing Passive Listening
Paper i proceeding, 2005

Författare

R. Emardson

Per Olof E Hedekvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Mattias Nilsson

Sven-Christian Ebenhag

R. T. Kenneth Jaldehag

Per O. J. Jarlemark

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Leslie Pendrill

Carsten Rieck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Peter Löthberg

Håkan Nilsson

IEEE International Frequency Control Symposium and Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Vancouver, B.C.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik