Time and Frequency Transfer in an Asynchronous TCP/IP over SDH-network Utilizing Passive Listening
Paper i proceeding, 2005

Författare

Ragne Emardson

Per Olof E Hedekvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mattias Nilsson

Sven-Christian Ebenhag

R. T. Kenneth Jaldehag

Per O. J. Jarlemark

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Leslie Pendrill

Carsten Rieck

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Peter Löthberg

Håkan Nilsson

IEEE International Frequency Control Symposium and Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Vancouver, B.C.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-16