Energetics and structure of interfaces in WC-Co alloys from first-principles calculations
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mattias Slabanja

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Sven Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

17th Plansee Seminar 2009, Proceedings

Ämneskategorier

Materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07