Repeatable performance measurements of MIMO systems in connected reverberation chambers with controlled keyhole effect
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Mats Andersson

Radioengineering

1210-2512 (ISSN)

Vol. 18 454-459

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik