Atmospheric Cycling of Mercury and Persistent Organic Pollutants, Mepop
Rapport, 2003

environment

cycling

mercury

chemistry

mepop

Författare

Katarina Gårdfeldt

Göteborgs universitet

J. Sommar

Göteborgs universitet

Oliver Lindqvist

Göteborgs universitet

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

John Munthe

Ämneskategorier

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10