Avgasernas tusentals ämnen
Kapitel i bok, 1990

Avgashalterna varierar starkt i våra närmiljöer, men de varierar på ett systematiskt och egentligen mycket lättbegripligt sätt. För en gata eller trafikled är följande haltrelationer typiska: * På trottoar vid trafik: 10 * 10-20 m från körbana: 5 * 50-100 m från körbana: 1

trafikplanering

fordon

bilavgaser

mätningar

innemiljöer

närmiljöer

atmosfärkemi

avgashalter

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Älskade hatade bil (Källa 35 - Forskningsrådsnämnden) Redaktör: Lars-Ingmar Karlsson

28-41
91-86174-68-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-86174-68-1

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12