A constructive proof of the Peter-Weyl theorem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Bas Spitters

MLQ Math. Log. Q.

Vol. 51 351-359

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-10