Exposition för bilavgaser
Övrigt konferensbidrag, 1980

Slutsatser av ett par års haltmätningar för avgasspecifika kolväten i tätortsmiljöer presenterades. Konstruerade diagram visades över hur expositionen typiskt varierar dels under en kort promenad utefter en gata och dels under ett helt dygn. Kunskaper om typiska haltskillnader mellan olika närmiljöer ger underlag både för trafikplanering och för den som själv omgående vill minska sin exposition.

hälsoeffekter

åtgärder

trafikmiljö

halter

avgaser

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Barnets totala trafikmiljö; NU 1980:16

81-85
91-7052-507-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

ISBN

91-7052-507-2

Mer information

Skapat

2017-10-06