Bilavgaser som närmiljöproblem
Kapitel i bok, 1987

Halterna av bilavgaser i trafikmiljöer är typiskt ca 100 gånger högre än i bilfria landsbygdsmiljöer. Expositionen för avgaser minskar snabbt med avståndet från avgasrör. Fysisk aktivitet ökar upptaget av avgaser per tidsenhet. Minskad exposition för avgaser kan uppnås både genom trafikplanering och genom att aktivt undvika utsatta miljöer.

luftföroreningar

lungventilation

cyklister

innemiljöer

bilister

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Buller och Avgaser - Slutplädering i Birkagårdsmålet

76-81
91-29-57168-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

ISBN

91-29-57168-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12