A New Method of Phase Noise Compensation in OFDM
Paper i proceeding, 2003

Författare

Mohammad Reza Gholami

Said Nader-esfahani

Aliasghar Eftekhar

IEEE International Conference on Communications

3443-3446

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-10