Avgasfritt år 2000
Kapitel i bok, 1991

Rapporten beskriver i ett framåtblickande perspektiv hur människor och särskilt barn utsätts för avgaser från trafik i sin närmiljö. Underrubriker - avgasparentesen; gifterna i trafikavgaser; gifterna i barnen; vad tål barnen; avgasrening räcker inte; barnens luftvärn; bilavgaser och passiv rökning; skolgårdar och lekplatser; avgasfria zoner; handla avgasfritt; gångvägar och cykelbanor; avgaser i bilar och bussar; avgaser inomhus; inversioner och haltmätningar; konstruktiv oro

luftföroreningar

visioner

fordon

exposition

trafikmiljö

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Barn och trafik inför år 2000; TFB-Rapport 1991:38; Redaktör Pia Björklid

73-93
91-88370-00-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

ISBN

91-88370-00-3

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12