Vätskekristallin mjuk materia
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

J. P. F. Lagerwall

Per Rudquist

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Fysikaktuellt

3 18-19

Ämneskategorier

Fysik

Biologiska vetenskaper

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08