Vätskekristallin mjuk materia
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

J. P. F. Lagerwall

Per Rudquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Fysikaktuellt

18-19

Ämneskategorier

Fysik

Biologiska vetenskaper

Kemi