Non-price criteria for selecting innovative contractors
Kapitel i bok, 2005

construction

procurement

entrepreneurship

innovation

Författare

Fredrik Waara

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Clients Driving Construction Innovation: Mapping the Terrain

94-99
0-9758047-1-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

ISBN

0-9758047-1-5

Mer information

Skapat

2017-10-07