A tool for considering job content in the development of production flow by value stream mapping at hospitals
Paper i proceeding, 2009

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

“Sustainable Nordic Health Care Systems”. 3rd NOVO Symposium, National Research Centre for the Working Environment. Copenhagen, Denmark. December 9 – 10, 2009

P42-
978-87-7904-207-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

978-87-7904-207-0

Mer information

Skapat

2017-10-10