Evaluation and development of an ergonomic complement to the Value Stream Mapping tool – a NOVO multicenter Study plan
Paper i proceeding, 2009

Författare

K Edwards

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

A Hegstad

K.A. Holte

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

M Laine

N Möller

T Sinervo

E Sjövold

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

“Sustainable Nordic Health Care Systems”. 3rd NOVO Symposium, National Research Centre for the Working Environment. Copenhagen, Denmark. December 9 – 10, 2009

P43-
978-87-7904-207-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Arbetslivsstudier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-87-7904-207-0

Mer information

Skapat

2017-10-10