ProVÅRD – Pro-aktivt och värdeskapande arbete inom vården. Konsekvensanalys och integrering av arbetsmiljöfaktorer vid verksamhetsutveckling. Delrapport 1 till AFA - augusti 2009
Rapport, 2009

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10