Soundscape Support to Health: Final Report Phase 1
Övrigt, 2004

buller ljudmiljö hälsa

Författare

Birgitta Berglund

Wolfgang Kropp

Vibroakustik

Evy Öhrström

Göteborgs universitet

Kjell Spång

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21