Density functional for van der Waals forces accounts for hydrogen bond benchmark set of water hexamers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

AK Kelkkanen

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jens K. Norskov

Journal of Chemical Physics

0021-9606 (ISSN) 1089-7690 (eISSN)

Vol. 131 4 046102-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1063/1.3193462

Mer information

Skapat

2017-10-06