Electron Transfer and Nonadiabaticity
Kapitel i bok, 2009

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Handbook of Surface Science, vol 3

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13