Electron Transfer and Nonadiabaticity
Kapitel i bok, 2009

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08