Atomic Scale Materials Theory Meets Industry
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

National Supercomputer Centre at LiU News

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Den kondenserade materiens fysik