Atomic Scale Materials Theory Meets Industry
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

National Supercomputer Centre at LiU News

4

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08