Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Annales dela Faculte des Sciences de Toulouse

Vol. 18 5 651-661

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07