Changes in microstructure during plastic deformation of hardmetals
Licentiatavhandling, 2002

plastic deformation

APFIM

microanalysis

SEM

EBSD

TEM

Författare

Gustaf Östberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Materialteknik