Changes in microstructure during plastic deformation of hardmetals
Licentiatavhandling, 2002

plastic deformation

APFIM

microanalysis

SEM

EBSD

TEM


Författare

Gustaf Östberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07