Microstructure and properties of experimental high strength steel weld metals
Licentiatavhandling, 2002

Neural network modelling

SEM

Manganese

LOM

Nickel

Martensite

Toughness

TEM

APFIM

Bainite


Författare

Enda Keehan

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06