Density-functional bridge between surfaces and interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Alexander Bogicevic

Karin M. Carling

Sergey V. Dudiy

Jan Hartford

Niclas Jacobson

D. C. Langreth

N. Lorente

Staffan Ovesson

Behrooz Razaznejad

Elsebeth Schröder

Göran Wahnström

Yashar Yourdshahyan

Surface Science

Vol. 493 253-270

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07