Microstructure and properties of novel high strength steel weld metals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Enda Keehan

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Welding in the World

Vol. 49 9/10 19-31

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06