Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 3: Air coolers
Rapport, 2009

ENM080

defrosting

frosting

heat transfer

air-cooler

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0280-8862

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: K2009:03

Mer information

Skapat

2017-10-06