Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 4: Food refrigeration
Rapport, 2009

ENM080

air-cooler

defrosting

heat transfer

frosting

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0280-8862

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology: D2009:04

Mer information

Skapat

2017-10-06