Some adjacencies to cusp singularities
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jan Stevens

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Real and complex singularities

291-300
0-8218-3665-X (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

0-8218-3665-X

Mer information

Skapat

2017-10-06