Transient Simulation of the Aerodynamic Response of a Double-Deck Bus in Gusty Winds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

DES

side wind

vehicle aerodynamics

flow structures

unsteady flow

Författare

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Hassan Hemida

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME

0098-2202 (ISSN)

Vol. 131 3 031101-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07