Bridging between micro- and macroscales of materials by mesoscopic models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Alexander Bogicevic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Sergey V. Dudiy

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Staffan Ovesson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Computational Materials Science

Vol. 24 1-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07