The van der Waals Interactions of Concentric Nanotubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Surface Science

Vol. 532 880-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08