Determination of wetted surface
Paper i proceeding, 2009

Författare

Björn Allenström

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system

H. J. Rambech

Jan Tukker

AMT’09 – 1st Int Conference on Advanced Model Measurement Technology for EU Maritime Industry, Nantes, 1-2 sept 2009

Ämneskategorier

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-07