The effect of calcium on kraft delignification -Study of aspen, birch and eucalyptus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Anna Saltberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Fredrik Lundqvist

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 24 4 440-447

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07