Lipid Transfer between Charged Supported Lipid Bilayers and Oppositely Charged Vesicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Angelika Kunze

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Sofia Svedhem

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

0743-7463 (ISSN) 1520-5827 (eISSN)

Vol. 25 9 5146-5158

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06