An investigation of process parameters during lignin precipitation from kraft black liquors: a step towards an optimised precipitation operation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN) 2000-0669 (eISSN)

Vol. 24 2 158-163

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28