The influence of hemicelluloses during the precipitation of lignin in kraft black liquor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Ann-Sofie Jönsson

O. Wallberg

Karin Lindgren

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN) 2000-0669 (eISSN)

Vol. 24 2 165-171

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28