Optimal Industrial Birch Black Liquor for Xylan Sorption
Paper i proceeding, 2009

Författare

Espen Ribe

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Fredrik Wernersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

TAPPI Engineering, Pulping & Environmental Conference, October 11-14, 2009, Memphis, Tennessee, USA

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07