Influence of experimental parameters on local and filtrate properties of kraft pulp displacement washing
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Kristofer Dingwell

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Jenny Lindau

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Filtech 2009

Vol. 1 370-377
978-3941655-00-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

ISBN

978-3941655-00-3

Mer information

Skapat

2017-10-06