On the adaptive use of the taylor assumption in computational homogenization of thin sheets
Paper i proceeding, 2009

Thin metal sheet

Adaptive FEM

Multiscale modeling

Computational homogenization

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Robert Lillbacka

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal of Material Forming

1960-6206 (ISSN) 1960-6214 (eISSN)

Vol. 2 / Supp 1 903-906

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08