On energetic changes due to configurational motion of standard continua
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Paul Steinmann

International Journal of Solids and Structures

0020-7683 (ISSN)

Vol. 46 16 1464-1475

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08